Velkommen til Røværfjord AS

Takk for din interesse!

m/s Røværfjord

Røværfjord AS er nord-Rogalands største transportør innenfor persontransport med hurtiggående passasjerfartøy med en årlig omsetning på 20 mill. og 12 ansatte.

Hovedvirksomheten er innenfor transport med hurtigbåt i sambandet Haugesund –Feøy –Røvær i Rogaland, men også transport av grupper til arrangement eller blåturer. Til dette disponerer Røværfjord en flåte på 4 fartøy med kapasitet fra 12 til 84 passasjerer.

Røværfjord AS kan reservere plass for grupper. Plassbestilling for grupper skal skje til telefon 993 69 517 (daglig leder) eller på mail: post@rovarfjord.no Båtene tar ikke imot slike bestillinger.