Om oss

Røværfjord ble offisielt stiftet 25.11.1998 av brødrene Mikkelsen, dette ble gjort på grunnlag av at øysamfunnet Røvær hadde behov for ny rutebåt med utvidet fart og kapasitet. Røværfjord har siden den tid utviklet seg til å være en solid aktør innenfor persontransport med en jevn økning i antall reisende og rutetilbud. 2 nye eiere kom til juli 2014 da en av brødrende solgte sin aksjepost.

Antall passasjerer i ruten ligger på rundt 63 000.

Røværfjord AS har konsesjon til 31.12 2018. Ruten har vært drevet lokalt siden 1953 og en epoke med lokal drift avsluttes i og med at vi ikke nådde opp i anbudet Kolumbus lyste ut for rutesambandet fra 2019.

Fra 1.1 2019 vil Norled overta rutesambandet etter at de vant anbudet på ruten.