Ruteopplysning

Rute fra 1.9.2017 – 31.12.2018

Fra mandag 20. august 2018 kl. 11.30 vil Røværfjord/Røværskyss og Øyakongen bli flyttet nord til kongetrappen ved Amanda hotell. Bakgrunn er at Sandnes skal ligge på «vår» plass i forbindelse med filmfestivalen. Vi vil få tilbake plassen torsdag 23. august kl. 12.00. Fast vareleveranse forutsetter vi kan hentes ved ny kaiplass såfremt sjåførene har fått melding om dette.

Røværfjord og Røværskyss nås på telefon 915 75 653, mens Øyakongen har telefon 473 30 864.