Våre samarbeidspartnere

               

Ruteopplysning

RØVÆRFJORD AS

RUTETIDER JUL/NYTTÅR 2014/15 Røvær og Feøy

Julaften 2014

Fra Røvær til Haugesund via Feøy (07.05)

Fra Feøy til Haugesund (07.30)

Fra Haugesund til Røvær (07.50)

Fra Røvær via Feøy til Haugesund 09.05

Fra Feøy til Haugesund 09.25

Fra Haugesund til Røvær 10.40

Fra Røvær til Haugesund 11.30

Fra Haugesund til Feøy og Røvær 12.30

Fra Feøy til Røvær 12.50

Fra Røvær via Feøy til Haugesund 14.45

Fra Feøy til Haugesund (15.10)

Fra Haugesund til Feøy og Røvær 15.30

Fra Feøy til Røvær (15.50)

1. og 2. juledag 2014

Fra Røvær 09.40 om Feøy 10.00 og deretter lørdagsruter fra kl.10.40 fra Haugesund til og med rute kl.16.40 fra Haugesund. NB avgang 16.40 går om Feøy hvis passasjerer til/fra Feøy. Videre avgang 19.30 fra Røvær via Feøy 19.50 og fra Haugesund kl. 20.15 om Feøy hvis passasjerer til/fra Feøy.

Den 29.12 og 30.12. 2014 går første avgang fra Røvær 06.00 med retur 06.30 ut.

Videre blir det bestillingstur på avgang 07.05 med retur 07.50 på lørdag 27.12.

Nyttårsaften 2014

Fra Røvær til Haugesund via Feøy (07.05)

Fra Feøy til Haugesund (07.30)

Fra Haugesund til Røvær (07.50)

Lørdagsrute fra 09.05 til og med kl. 16.40 fra Haugesund. NB avgang 16.40 går via Feøy hvis passasjerer.

1.nyttårsdag 2015

Søndagsrute fra kl. 09.40 og fram til kl. 21.00. Avganger fra kl. 21.00 på søndagsruten går ut.

På avganger i parentes må der bestilles plass på vakttelefon 915 75 653.

NB bestilling av ringerute som starter kl. 07.05 fra Røvær må gjøres på alle avganger innen kl. 21.30 dagen før.

Ruteplan for m/s Røværfjord og m/s Røværskyss
Gjeldende fra 1. mai 2014 – 30. april 2015
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Fra Røvær til Haugesund 06.00 06.00 06.00 06.00 06.00
Fra Haugesund til Røvær 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30
Fra Røvær til Haugesund 07.05 07.05 07.05 07.05 07.05 07.05 (07.05 D)
Fra Haugesund til Røvær 07.50 07.50 07.50 07.50 07.50 07.50 (07.50 D)
Fra Røvær til Haugesund *08.40 *08.40 *08.40 08.40 08.40 *09.05 *09.40
Fra Haugesund til Feøy 09.20 09.20
Fra Feøy til Haugesund 09.05 09.05 09.05 09.50 09.50 09.25 (10.00)
Fra Haugesund til Røvær 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
Fra Røvær til Haugesund 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30
Fra Haugesund til Feøy 12.15 12.15 12.15
Fra Feøy til Haugesund 12.35 12.35 12.35
Fra Haugesund til Røvær 13.00 13.00 13.00
Fra Hgsd. om Feøy til Røvær *12.30 *12.30 *12.30 *12.30
Fra Feøy til Røvær og Hgsd. 12.50 12.50 12.50 12.50
Fra Røvær til Haugesund 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 *14.40
Fra Haugesund til Feøy 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40
Fra Feøy til Haugesund 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
Fra Haugesund til Røvær 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30
Fra Røvær til Haugesund 16.05 16.05 16.05 16.05 16.05 16.05 16.05
Fra Haugesund til Røvær 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 *16.40 *16.40
Fra Røvær til Haugesund 17.30   17.30  17.30  17.30  17.30 17.30 17.30
Fra Feøy til Haugesund17.55C 17.55C 17.55
Fra Hgsd til Røvær og Feøy *18.30 *18.30 *18.30 *18.30 *18.30  *18.30 *18.30
Fra Feøy til Hgsd. om Røvær (18.30) (18.30) (18.30) (18.30) (18.30) (18.30)   (18.30)
Fra Røvær til Haugesund 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30
19.30
Fra Hgsd til Røvær og Feøy  *20.10 *20.10  20.10   20.10 20.10  *20.10
Fra Røvær til Haugesund 20.40 20.40 20.40 20.40 
Fra Feøy til Haugesund (20.30) (20.30 (21.00)  (21.00)  (21.00)  (21.00) (20.30 )
Fra Haugesund til Røvær 21.30C 21.30C 21.30C 21.30C
Fra Røvær til Haugesund  21.00  21.00   22.00C  22.00C  22.30C  22.30C 21.00 
Fra Hgsd. om Feøy til Røvær *22.30 C  *22.30 C  *22.30 C  *22.30 C  *23.00 C  *23.00 C  *22.30 C
Fra Feøy til Røvær (22.50)  (22.50) (22.50) (22.50) (23.20)  (23.20) (22.50)
Telefoner Røværfjord  915 40 756 Røværskyss 974 08 140
Rutene trafikkeres av rederiets båter som er Røværfjord og Røværskyss
Bestillinger foretas til vakttelefon for begge båtene på nr. 915 75 653
C: Fast anløp i perioden 1.5-31.8 og bestillingsruter fra 1.9-30.4
D: Ruten bestilles innen kl. 21.00 lørdag kveld.
Signalanløp Feøy bestilles senest 20 minutter før avgang Feøy for ruter fram til kl. 21.00.
Signalanløp etter kl. 21.00  bestilles senest 30 minutter før aktuell avgang.
Avganger i parentes er sinalanløp og må bestilles. Avganger merket med * går via Feøy.
Det tas forbehold om ruteendringer.
Rutetider for offentlige helligdager:  Vil komme som egen kunngjøring.
Informasjon om ruteplanener etc. er også lagt ut på www.rovar.no
                                           RUTER FEØY / KVEITEVIKEN / FEØY
Ruteplan for m/s Øyakongen
Det tas forbehold om ruteendringer.
Skoleruter
Mandag – fredag unntatt off. hellidager   Ma-Ti-Fr. Onsdag
                  Fra Feøy 06.50 07.55 14.00 15.45 13.10 12.15
                  Fra Kveiteviken 07.00 08.05 14.20 16.00 13.20 12.25
                 Kontaktinformasjon m/s Øyakongen: 473 30 864 og 992 35 499 (Svendsen)