Våre samarbeidspartnere

               

Ruteopplysning

HAUGESUND / FEØY / RØVÆR

KOMLEJAZZ PÅ RØVÆR TORSDAG  7. AUGUST 2014
Fra Røvær        06.00   Røværskyss
Fra Haugesund   06.30 «
Fra Røvær    07.05 «
Fra Haugesund   07.50 «
Fra Røvær    08.40 «
Fra Haugesund til Feøy   09.20 «
Fraq Feøy til Haugesund     09.50   «
Båt   Røværfjord   Røværskyss    
Reservert komlejazz 75 stk.   40 stk.    
Mobiltelefon 915 40 756   974 08 140    
Fra Haugesund   10.45   10.30    
Til Røvær 11.15 1 11.00 1  
Fra Røvær   11.30   11.10    
          1. Konsert 12.45
Fra Haugesund   12.15   12.00    
Til Røvær 12.45 2 12.30 1  
Fra Røvær   12.50   12.35    
           
Fra Haugesund   13.30   13.15    
Til Røvær   14.00 2 13.45 2  
          2. Konsert 14.30
Fra Røvær   14.45   14.15    
Fra Haugesund   15.15   14.50    
           
Fra Røvær   16.00   15.30    
Fra Haugesund   16.30   16.05    
           
Fra Røvær   17.30   16.45    
Fra Haugesund  18.30       Ordinære ruter
Fra Røvær   19.30       Ordinære ruter
Fra Haugesund   20.10       «
Fra Røvær   20.40       Ordinære ruter
Fra Haugesund   21.30       «
Fra Røvær   22.00       Ordinære ruter
Fra Haugesund   22.30       «
RUTEPLANEN FOR FEØY BLIR SLIK TORSDAG 7. AUGUST 2014
Mobiltelefon Øyakongen: 473 30 864  
Fra Haugesund til Feøy 09.20   Røværskyss   Ordinære ruter
Fra Feøy til Hgsd. 09.50 «   «
Fra Feøy til Haugesund   11.30   Øyakongen   NB endret tidspunkt
Fra Haugesund til Feøy 12.30 «    
Fra Feøy til Haugesund   14.45   Øyakongen   NB endret tidspunkt
Fra Haugesund til Feøy 15.15   «   NB endret tidspunkt
Fra Haugesund til Feøy 18.30 Røværfjord   Ordinære ruter
Fra Feøy via Røvær til Haugesund (18.50)   «    
Fra Hgsd. om Feøy til Røvær 21.10   Røværfjord   Ordinære ruter
Fra Røvær via Feøy til Hgsd. 20.40   «   «
Fra Feøy til Haugesund   (21.00)   «   «
Fra Hgsd. om Feøy til Røvær 22.30   Røværfjord   Ordinære ruter
Fra Feøy til Røvær   (22.50)   «   «

Ruteplan for m/s Røværfjord og m/s Røværskyss
Gjeldende fra 1. mai 2014 – 30. april 2015
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Fra Røvær til Haugesund 06.00 06.00 06.00 06.00 06.00
Fra Haugesund til Røvær 06.30 06.30 06.30 06.30 06.30
Fra Røvær til Haugesund 07.05 07.05 07.05 07.05 07.05 07.05 (07.05 D)
Fra Haugesund til Røvær 07.50 07.50 07.50 07.50 07.50 07.50 (07.50 D)
Fra Røvær til Haugesund *08.40 *08.40 *08.40 08.40 08.40 *09.05 *09.40
Fra Haugesund til Feøy 09.20 09.20
Fra Feøy til Haugesund 09.05 09.05 09.05 09.50 09.50 09.25 (10.00)
Fra Haugesund til Røvær 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40 10.40
Fra Røvær til Haugesund 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30
Fra Haugesund til Feøy 12.15 12.15 12.15
Fra Feøy til Haugesund 12.35 12.35 12.35
Fra Haugesund til Røvær 13.00 13.00 13.00
Fra Hgsd. om Feøy til Røvær *12.30 *12.30 *12.30 *12.30
Fra Feøy til Røvær og Hgsd. 12.50 12.50 12.50 12.50
Fra Røvær til Haugesund 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 14.05 *14.40
Fra Haugesund til Feøy 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40 14.40
Fra Feøy til Haugesund 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05 15.05
Fra Haugesund til Røvær 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30 15.30
Fra Røvær til Haugesund 16.05 16.05 16.05 16.05 16.05 16.05 16.05
Fra Haugesund til Røvær 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 *16.40 *16.40
Fra Røvær til Haugesund 17.30   17.30  17.30  17.30  17.30 17.30 17.30
Fra Feøy til Haugesund17.55C 17.55C 17.55
Fra Hgsd til Røvær og Feøy *18.30 *18.30 *18.30 *18.30 *18.30  *18.30 *18.30
Fra Feøy til Hgsd. om Røvær (18.30) (18.30) (18.30) (18.30) (18.30) (18.30)   (18.30)
Fra Røvær til Haugesund 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30
19.30
Fra Hgsd til Røvær og Feøy  *20.10 *20.10  20.10   20.10 20.10  *20.10
Fra Røvær til Haugesund 20.40 20.40 20.40 20.40 
Fra Feøy til Haugesund (20.30) (20.30 (21.00)  (21.00)  (21.00)  (21.00) (20.30 )
Fra Haugesund til Røvær 21.30C 21.30C 21.30C 21.30C
Fra Røvær til Haugesund  21.00  21.00   22.00C  22.00C  22.30C  22.30C 21.00 
Fra Hgsd. om Feøy til Røvær *22.30 C  *22.30 C  *22.30 C  *22.30 C  *23.00 C  *23.00 C  *22.30 C
Fra Feøy til Røvær (22.50)  (22.50) (22.50) (22.50) (23.20)  (23.20) (22.50)
Telefoner Røværfjord  915 40 756 Røværskyss 974 08 140
Rutene trafikkeres av rederiets båter som er Røværfjord og Røværskyss
Bestillinger foretas til vakttelefon for begge båtene på nr. 915 75 653
C: Fast anløp i perioden 1.5-31.8 og bestillingsruter fra 1.9-30.4
D: Ruten bestilles innen kl. 21.00 lørdag kveld.
Signalanløp Feøy bestilles senest 20 minutter før avgang Feøy for ruter fram til kl. 21.00.
Signalanløp etter kl. 21.00  bestilles senest 30 minutter før aktuell avgang.
Avganger i parentes er sinalanløp og må bestilles. Avganger merket med * går via Feøy.
Det tas forbehold om ruteendringer.
Rutetider for offentlige helligdager:  Vil komme som egen kunngjøring.
Informasjon om ruteplanener etc. er også lagt ut på www.rovar.no
                                           RUTER FEØY / KVEITEVIKEN / FEØY
Ruteplan for m/s Øyakongen
Det tas forbehold om ruteendringer.
Skoleruter
Mandag – fredag unntatt off. hellidager  Mandag Ma-Ti-Fr. Onsdag
                  Fra Feøy 06.50 07.55 14.00 15.45  15.10 13.10 12.15
                  Fra Kveiteviken 07.00 08.05 14.20 16.00   15.20 13.20 12.25
                 Kontaktinformasjon m/s Øyakongen: 473 30 864 og 992 35 499 (Svendsen)