Ruteopplysning

Rute fra 1.9.2017 – 31.12.2018

Informasjon om Forbundet Kystens Landsstevne i Haugesund torsdag 19. juli til søndag 22. juli

Rutebåten til Røvær og Feøy blir flyttet nord på indre kai utenfor Baardsen fra torsdag på formiddag og vil ha anløp fram til og med søndag kveld her.

Varer blir hentet på Risøy på avganger 07.50 – 10.40 og 12.30 ellers må en kontakte rutebåten for bestilling på andre tidspunkt i perioden.

Røværfjord og Røværskyss nås på telefon 915 75 653, mens Øyakongen har telefon 473 30 864.