maskinist

Det trengs flere sjøfolk

Flere rederi sliter med å bemanne fartøyene i sommermånedene– mangel på sjøfolk kan bety færre ferge og hurtigbåtavganger om noen år, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i det norske maskinistforbund

via – Det trengs flere sjøfolk – Møre og Romsdal – NRK Nyhende

.