Røvær

Røvær er et lite øysamfunn som ligger utenfor bykjernen i Haugesund med omkring 100 fastboende fra 0 – 86 år. Røvær hører til Haugesund kommune og er byens vestligste bydel. Røvær skole har rundt 20 elever fra 1-10 klasse. Røvær barnehage ble utvidet til heldagsbarnehage 1.august 2008 og det planlegges et nytt barnehagebygg i løpet av 2009. Røvær landhandel er øyas nærbutikk og her finnes det meste. Rutebåten Røværfjord har 7-9 daglige avganger til sentrum i Haugesund. Båten anløper Indre Kai ved hurtigbåten Stavanger/Bergen. På Røvær kan man fremdeles finne folk som lever av fiske, havbruk og jordbruk. I de seinere år også av reiseliv. Øysamfunnet har utmerket bredbåndsforbindelse som gjør det enkelt med hjemmekontor. Det er også vanlig å pendle til maritime yrker som skipper og maskinist, og flere velger å dagpendle inn til byen i ulike stillinger. Den gode kommunikasjonen til byen gjør det enkelt å dagpendle, også i kveldsturnus

Les mer her Røvær – Wikipedia.