Utsiraruten 2017

Som vanlig vil Røværfjord trafikkere Utsira sine ruter når de skal på sitt årlige verkstedopphold. Det blir oppstart i Utsira ruten den 18.04.2017 og ca 14 dager frem.